Makspris for opphold i barnehage er 2990kr per måned.

Foreldrebetalingen for det eldste barnet skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede inntekt. For andre, tredje og flere barn blir prisen henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. Søskenmoderasjon trekkes automatisk fra fakturaen, du trenger altså ikke søke om redusert pris for småsøsken.

Dersom husholdningen har en samlet inntekt på under kr. 548 167 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen. Søknaden sendes til og behandles av den bydelen barnehagen din ligger i. Mer informasjon om hvordan du søker finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/sok-om-lavere-pris-pa-grunn-av-lav-inntekt/

Søknader som innvilges, vil gis normalt redusert oppholdsbetaling fra måneden etter.

Det påløper matpenger i tillegg til oppholdsbetalingen.

Vi fakturerer i starten av hver måned, og juli er betalingsfri. Faktura får du på e-post.

 

 

 

 

 

top