Koronainformasjon

Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon fra oss. Dersom du har barn i en av Lykketrollet barnehager, vil du alltid få e-post fra oss så snart det skulle kommer en endring som skulle berøre dere.

De tiltakene vi i Lykketrollet barnehager gjør for å overholde smittevernregler får vi fra Oslo kommune, FHI, og Regjeringen. Vi følger situasjonen nøye i media, og på de respektive myndigheters nettsider.

Per desember 2020 er smittesituasjonen på et gult nivå, det vil si at vi fortsatt har noen tiltak vi forholder oss til. Dette er:

Barnehagene er arbeidsplasser, ikke offentlige lokasjoner der publikum kan komme å gå som de vil. Denne definisjonen gjør at foresatte eller ansatte ikke må bruke munnbind ved levering/henting. De foresatte som selv ønsker å bruke munnbind kan gjøre dette. Hvis det i enkelte situasjoner er umulig å holde avstand kan ansatte bruke munnbind for den enkelte situasjonen. Vi har munnbind i alle barnehagene.

Åpningstidene i barnehagene er normale, men vi gjør oppmerksom på at dette kan endre seg på kort tid om smittesituasjonen i Oslo skulle tilspisse seg ytterlige.

Tilvenningene som er planlagt, vil gå som tilnærmet normalt. Vi ønsker at det følger kun en forelder per barn på tilvenning.

Her finner dere nyttig og pålitelig informasjon:

FHI – Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
UDI – Udanningsdirektoratet
Oslo Kommune
Regjeringen.no

In English and other Languages:

FHI – English Version (Norwegian Institute of Public Health)
Oslo Kommune

Oppdatert: 3.12.2020

top