Koronainformasjon

Her finner du til enhver tid oppdatert informasjon fra oss. Dersom du har barn i en av Lykketrollet barnehager, vil du alltid få e-post fra oss så snart det skulle kommer en endring som skulle berøre dere.

De tiltakene vi i Lykketrollet barnehager gjør for å overholde smittevernregler får vi fra Oslo kommune, FHI, og Regjeringen. Vi følger situasjonen nøye i media, og på de respektive myndigheters nettsider.

Per mars 2021 er smittesituasjonen på et rødt nivå, det vil si at vi er på det strengeste nivået av smitteverntiltak. Vi i Lykketrollet forholder oss til følgende:

Barnehagene er arbeidsplasser, ikke offentlige lokasjoner der publikum kan komme å gå som de vil. Denne definisjonen gjør at ansatte ikke må bruke munnbind.

I forbindelse med det muterte viruset har det kommet anbefalinger om at foresatte må bruke munnbind dersom de skal inn i barnehagen. Det kan gjøres unntak fra dette dersom man kan opprettholde 1 meters avstand. Vi har munnbind i alle barnehagene.

Tilvenningene som er planlagt, vil gå som tilnærmet normalt. Vi ønsker at det følger kun en forelder per barn på tilvenning.

Her finner dere nyttig og pålitelig informasjon:

FHI – Folkehelseinstituttet
Helsenorge.no
UDI – Udanningsdirektoratet
Oslo Kommune
Regjeringen.no

In English and other Languages:

FHI – English Version (Norwegian Institute of Public Health)
Oslo Kommune

Oppdatert: 11.3.2021

top