Oftest stilte spørsmål, med svar!

Under finner du de spørsmålene vi får oftest fra de som henvender seg til oss. Skulle du ikke finne det du lurer på, så må du gjerne kontakte oss.

Generelt

Hva er en familiebarnehage?

Kort oppsummert kan vi si at en familiebarnehage er en liten barnehage.
Den største forskjellen fra en ordinær barnehage, er at familiebarnehager driftes i små grupper i tilknytning til et privat hjem. Hos oss har vi barnegrupper på enten fire eller åtte barn i alderen 0-3 år. Det daglige arbeidet med barna utføres av en eller to assistenter, avhengig av størrelsen på barnegruppen, som ukentlig får veiledning og oppfølging av sin pedagogiske leder. Den pedagogiske lederen står i tillegg ansvarlig for foreldresamarbeid, månedsplaner, og sørger for at barnehagen følger et godt pedagogisk opplegg. Den pedagogiske lederen er i barnehagen en fast dag i uken.


Våre styringsdokumenter er på lik linje med andre barnehager; Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt årsplanen til barnehagen.

Hvorfor skal jeg velge familiebarnehage til barnet mitt?

Vi i Lykketrollet barnehager ønsker å gi barna en god start på livet i barnehagen. De fleste barna som starter i barnehage hos oss har aldri gått i barnehage tidligere, så det er viktig for oss å være stødige. Barna skal få leke og de skal få utvikle seg i rolige, men spennende omgivelser.
Samtlige av våre familiebarnehager er tilknyttet pedagoger med barnehagelærerutdannelse. Det pedagogiske opplegget for familiebarnehagen blir derfor ivaretatt av faglig kompetent personale. Lykketrollet familiebarnehager drives tilnærmet som ordinære barnehager ved at alle foreldre får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året, og hver måned følger månedsbrev og månedsplan. Vi har også faste turdager, og næringsrik varmmat blir servert hver dag.


Vi legger stor vekt på at barn og foreldre skal være fornøyde med tilbudet som gis i barnehagene våre. Som et ledd i dette har vi blant annet egen vikarordning, vi har fokus på sikkerhet og vi gode rutiner for hygiene i hverdagen.
Om du velger Lykketrollet barnehager kan du være sikker på at vi gjør vårt beste for at ditt barn skal få en god start på barnehagelivet med rom for masse lek og omsorg.

Kan vi komme å se på barnehagen?

Velkommen skal du være! Ring oss på telefon 22 60 20 22, så avtaler vi en tid som passer for begge parter.

Hvordan søker jeg barnehageplass hos dere?

Barnehageplass hos oss søker du via Oslo kommune sine nettsider. For å komme dit, kan du klikke her. Husk å ha klart MinID eller BankID.
Dersom du har spørsmål om hvordan du søker barnehageplass, om hovedopptaket eller har noe annet du lurer på om søkeprosessen eller barnehagene våre, kan gjerne ringe oss på telefon 22 60 20 22.
Vi kan også nås på epost. For å få kontakt med inntaksansvarlig, kan du sende mail til sandra@lykketrollet.no eller så kan styrer Marius nås på marius@lykketrollet.no.
Vi har god kompetanse på området og gir deg mer enn gjerne forklaringer og tips.

Pris og betaling

Hva koster det for barnehageplass?

Vi koster ikke noe mer enn andre barnehager. Vi følger satsen som Stortinget har satt, som nå er på 3000 kroner.
Du kan også søke om lavere oppholdsbetaling, fordi en familie skal ikke betale med enn 6 % av sin samlede inntekt. Det vil si at husholdninger med en samlet inntekt på under 550 000 kroner kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.
Søknaden sendes til og behandles av den bydelen barnehagen din ligger i. Mer informasjon om hvordan du søker finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/sok-om-lavere-pris-pa-grunn-av-lav-inntekt/

Praktisk

Hva er åpningstidene deres?

Barnehagene med en barnegruppe på fire holder åpent fra kl. 07.45-16.15 mandag til fredag.
De barnehagene med åtte barn holder åpent fra kl. 07.30–16.30 mandag til fredag.
Vår ordinære barnehage holder åpent fra 07.30-17.00.

Ta gjerne en titt inne på hver enkelt barnehages egne side her: https://lykketrollet.no/vare-barnehager/

Hvor finner jeg vedtektene til Lykketrollet barnehager?

Vedtektene til barnehagene ligger inne på hver enkelt barnehages egne side her: https://lykketrollet.no/vare-barnehager/

Serverer dere mat i barnehagene?

Ja, det gjør vi!
Vi serverer to måltider hver dag – det betyr at dere foresatte slipper å lage matpakke 🙂
Vi forsøker å tilpasse allergier og livssyn så godt det lar seg gjøre.

Matpengene dekker to måltider hver dag, samt frukt og drikke. Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen, må dette tas med hjemmefra.

Når er det planleggingsdager i Lykketrollet barnehager?

Vi har fire planleggingsdager i året. Det lages en barnehagetidsplan for hvert barnehageår hvor 2-3 av de 4 planleggingsdagene er satt til faste datoer. Den 4. datoen holdes åpen og skal være fleksibel til å kunne benyttes enkeltvis på avdelinger etter behov. Man får beskjed i god tid før planleggingsdagene.

Våre planleggingsdager i 2024 er; 23. februar, 10. mai, 27. september og 1. november – disse dagene er barnehagen stengt.

Hva gjør jeg når barnet mitt er syk?

Ring eller send en melding til barnehagen for å gi beskjed om at barnet ditt er syk. Et sykt barn som ikke kan delta i de daglige aktiviteter i barnehagen vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred. Vi i Lykketrollet barnehager oppfordrer foreldre til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder syke barn i barnehagen. Du kan lese om det her: https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

Oppstart

Får jeg informasjon om barnehagen og hvordan tilvenningen foregår?

Vi sender dere en epost med vedtekter, årsplan, samt informasjon om barnehagen, og hvordan tilvenningen foregår kort tid etter at dere har takket ja til plass hos oss.
I utgangspunktet har vi tre tilvenningsdager, men vi er fleksible og legger opp tilvenningsplan tilpasset hvert enkelt barn i samarbeid med barnehagens pedagogiske leder.

Har dere øvrige spørsmål, kan dere gjerne sende en epost til Sandra som er ansvarlig for inntak av barn til sandra@lykketrollet.no eller så styrer Marius nås på marius@lykketrollet.no . Vi er også å nå på telefon 22 60 20 22.