Ofte stilte spørsmål

Under finner du de mest stilte spørsmålene til oss. Skulle du ikke finne det du lurer på, så må du gjerne kontakte oss. 


 • Hva er en familiebarnehage?

  Kort oppsummert kan vi si at en familiebarnehage er en liten barnehage.

  Den største forskjellen fra en ordinær barnehage, er at familiebarnehager driftes i små grupper i tilknytning til et privat hjem. Hos oss har vi barnegrupper på enten fire eller åtte barn i alderen 0-3 år. Det daglige arbeidet med barna utføres av en eller to assistenter, avhengig av størrelsen på barnegruppen, som ukentlig får veiledning og oppfølging av sin pedagogiske leder. Den pedagogiske lederen står i tillegg ansvarlig for foreldresamarbeid, månedsplaner, og sørger for at barnehagen følger et godt pedagogisk opplegg. Den pedagogiske lederen er i barnehagen en fast dag i uken.

  Våre styringsdokumenter er på lik linje med andre barnehager; Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, samt årsplanen til barnehagen.


 • Hvorfor skal jeg velge familiebarnehage til barnet mitt?

  Vi i Lykketrollet barnehager ønsker å gi barna en god start på livet i barnehagen. De fleste barna som starter i barnehage hos oss har aldri gått i barnehage tidligere, så det er viktig for oss å være stødige. Barna skal få leke og de skal få utvikle seg i rolige, men spennende omgivelser.

  Samtlige av våre familiebarnehager er tilknyttet pedagoger med barnehagelærerutdannelse. Det pedagogiske opplegget for familiebarnehagen blir derfor ivaretatt av faglig kompetent personale. Lykketrollet familiebarnehager drives tilnærmet som ordinære barnehager ved at alle foreldre får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året, og hver måned følger månedsbrev og månedsplan. Vi har også faste turdager, og næringsrik varmmat blir servert hver dag.

  Vi legger stor vekt på at barn og foreldre skal være fornøyde med tilbudet som gis i barnehagene våre. Som et ledd i dette har vi blant annet egen vikarordning, vi har fokus på sikkerhet og vi gode rutiner for hygiene i hverdagen.

  Om du velger Lykketrollet barnehager kan du være sikker på at vi gjør vårt beste for at ditt barn skal få en god start på barnehagelivet med rom for masse lek og omsorg.


 • Kan vi komme å se på barnehagen?

  Velkommen skal du være! Ring oss på telefon 22 60 20 22, så avtaler vi en tid som passer for begge parter.

 • Hvordan søker jeg barnehageplass hos dere?
  Barnehageplass hos oss søker du via Oslo kommune sine nettsider. For å komme dit, kan du klikke her.

  Husk å ha klart MinID eller BankID.

  Dersom du har spørsmål om hvordan du søker barnehageplass, om hovedopptaket eller har noe annet du lurer på om søkeprosessen eller barnehagene våre, kan gjerne ringe oss på telefon 22 60 20 22.

  Vi kan også nås på epost. For å få kontakt med inntaksansvarlig, kan du sende mail til sandra@lykketrollet.no eller så kan styrer Marius nås på marius@lykketrollet.no.

  Vi har god kompetanse på området og gir deg mer enn gjerne forklaringer og tips.

 • Hva koster det for plass i barnehage i Lykketrollet barnehager?

  Vi koster ikke noe mer enn andre barnehager. Vi følger satsen som Stortinget har satt, som nå er på 3000 kroner.

  Du kan også søke om lavere oppholdsbetaling, fordi en familie skal ikke betale med enn 6 % av sin samlede inntekt. Det vil si at husholdninger med en samlet inntekt på under 550 000 kroner kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.

  Søknaden sendes til og behandles av den bydelen barnehagen din ligger i. Mer informasjon om hvordan du søker finner du her: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/sok-om-lavere-pris-pa-grunn-av-lav-inntekt/

  Søknader som innvilges, vil gis normalt redusert oppholdsbetaling fra måneden etter.

  Søskenmoderasjon trekkes automatisk fra fakturaen, du trenger altså ikke søke om redusert pris for småsøsken. For andre, tredje og flere barn blir prisen henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. OBS! Søskenmoderasjon har man krav på så lenge søsknene er folkeregisteret på samme adresse, og registrert inne på Oslo kommunes barnehageportal med samme søker, medsøker og fakturamottaker.

  Forfallsdato er 1.hver måned, og juli er betalingsfri. Matpenger kommer i tillegg. Faktura får du på e-post.

 • Hva er åpningstidene deres?

  Barnehagene med en barnegruppe på fire holder åpent fra kl. 07.45-16.15 mandag til fredag.

  De barnehagene med åtte barn holder åpent fra kl. 07.30–16.30 mandag til fredag.

  Vår ordinære barnehage holder åpent fra 07.30-17.00.

  Ta gjerne en titt inne på hver enkelt barnehages egne side her: Våre barnehager

 • Hvor finner jeg vedtektene til Lykketrollet barnehager?

  Vedtektene finner du på informasjonssiden til hver barnehage: Våre barnehager

 • Serverer dere mat i barnehagene?

  Ja, det gjør vi!

  Vi tilbyr frokost til de som vil ha, innen klokken 08.30, i tillegg serverer to måltider hver dag - lunsj rundt kl.11.00 og et måltid etter soving, rundt kl.14.00. Det betyr at dere foresatte slipper å lage matpakke 🙂

  Vi forsøker å tilpasse allergier og livssyn så godt det lar seg gjøre. Derfor setter vi pris på om dere tar kontakt med oss minst en uke før oppstart sånn at vi får snakket sammen om hva vi skal ta hensyn til. 

  Kostpengene dekker tilbud om frokost, lunsj og midt-på-dagen-mat, samt frukt og drikke. 

 • Når er det planleggingsdager i Lykketrollet barnehager?

  Vi har fire planleggingsdager i året. Det lages en kalender for hvert barnehageår hvor planleggingsdagene er satt til faste datoer. Vi gjør oppmerksom på at det kan, i sjeldne tilfeller være behov for å endre på datoene for planleggingsdager.

  Man får beskjed i god tid før planleggingsdagene.

  Våre planleggingsdager i 2023 er; 24. februar, 19. mai, 22. september og 3. november - disse dagene er barnehagen stengt.

 • Hva gjør jeg når barnet mitt er syk?

  Ring eller send en melding til barnehagen for å gi beskjed om at barnet ditt er sykt. Et sykt barn som ikke kan delta i de daglige aktiviteter i barnehagen vil vanligvis ha det bedre hjemme i ro og fred. Vi skjønner det er utfordrende å stå i spagaten mellom jobb og syke barn, kanskje aller mest i det første året i barnehagen, men vi foresatte til å følge Folkehelseinstituttets anbefalinger når det gjelder syke barn i barnehagen. Du kan lese om det her: https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

 • Får jeg informasjon om barnehagen og hvordan tilvenningen foregår?

  Vi sender dere en e-post med vedtekter, årsplan, samt informasjon om barnehagen, og hvordan tilvenningen foregår kort tid etter at dere har takket ja til plass hos oss.

  I utgangspunktet har vi tre dager med tilvenning, men vi er fleksible og legger opp en plan tilpasset hvert enkelt barn i samarbeid med barnehagens pedagogiske leder.

  Har dere øvrige spørsmål, kan dere gjerne sende en e-post til inntaksansvarlig Sandra til sandra@lykketrollet.no eller så styrer Marius nås på marius@lykketrollet.no . Vi er også å nå på telefon 22 60 20 22.

 

 

top