Østensjø – Lykketrollet barnehage (ordinær)

Lykketrollet barnehage

Dalbakkveien 39, 0682 Oslo
Åpningstider: 07.30 – 17.00
Barnehagens søknadskode: P1362

Lykketrollet barnehage ligger i fine, rolige omgivelser på Søndre Skøyen. Hos oss går det 21 barn i alderen 0-6 år. Barnehagens grunnbemanning består av to barnehagelærere og tre barnehageassistenter. Vi har engasjerte og erfarne ansatte som trives veldig godt på jobb. Det er kanskje fordi de får gjøre ting de elsker og er gode på daglig. For vi leker, bygger, maler, tegner, baker, lager mat fra bunnen av, går på turer, spiller teater, synger og danser!

Hver uke går de største og de minste barna på tur. Da er det flott at vi ligger i umiddelbar nærhet til store fine grøntarealer med både skog og eng. Vi reiser også på teater, museer og lignende. Barnehagens uteområde er nylig oppgradert til moderne standard, men vi har samtidig bevart naturlige innslag av trær og bærbusker. Uteområdet brukes hver dag, fordi vi er ute i all slags vær.
Vi i Lykketrollet barnehage praktiserer i stor grad barns medvirkning og medbestemmelse. Barna får for eksempel være med på å bestemme hvilke tema vi skal ha i våre daglige samlingsstunder, og vi blir sammen enige om hvilket tema vi skal dykke ned i å utforske hver måned. Vi øver også mye på selvstendighet – barna øver seg på å klare seg mest mulig selv ved å smøre egen mat og å kle på seg selv.

Inne består barnehagen av to hovedrom. Vi jobber aktivt med rammeplanens fagområder gjennom barnehagens fysiske miljø. Inneområdet deles i ulike tema. Vi har lesekrok, kjøkkenkrok og andre spennende aktiviteter. Vi varierer også, slik at vi kan utvikle oss selv, og barnas tilbud kontinuerlig. Når de yngste barna ligger og sover formiddagshvilen sin er det tid for hvilestund for de eldste barna – da leser vi gjerne eventyr, hører på lydbok eller så driver vi med yoga.

Lykketrollet barnehage ligger i umiddelbar nærhet til Søndre Skøyen hovedgård, og i gangavstand til Hellerud T-banestasjon.

Pris for opphold i barnehagen vår er 3000 kroner i måneden.
Lav inntekt og gratis kjernetid gir en lavere pris. Søknad sendes til bydel Østensjø.
Søskenmoderasjon får det yngste barnet automatisk. Juli er betalingsfri.

Velkommen til oss!