Lykketrollet barnehager driftes og eies av Oslo barnevaktformidling AS. Oslo barnevaktformidling AS var det første firmaet i Norge som startet med formidling av barnepass. I 1989 ble vi etablert som personlig selskap, og i 1995 aksjeselskap.

Lykketrollet barnehager består av 18 familiebarnehager, og en ordinær barnehage. Familiebarnehagene er godkjent for barn mellom 0-3 år. Den ordinære barnehagen som ligger i Bydel Østensjø er godkjent for barn mellom 0-6 år.

Lykketrollet barnehager har til sammen seks utdannede barnehagelærere, hvorav to har master i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus (Oslo MET). En av våre ansatte er barnehagelærerstudent gjennom ABLU (arbeidsbasert lærerutdanning). Flere av våre assistenter i barnehagene har utdannelse som barne- og ungdomsarbeidere.

Barnehagelærerne veileder personalet hver uke, og har ansvaret for barnehagens pedagogiske opplegg. Foresatte mottar hver måned et månedsbrev og en månedsplan som beskriver hverdagen og barnehagens faglige innhold. Vi tilbyr også samtaler for foresatte, dette har barnehagelæreren også ansvar for.

Alle assistene som jobber i våre barnehager har erfaring fra pass av barn, hvorav flere av våre ansatte har jobbet hos oss helt siden oppstarten i 1990. Det er vi stolte av!

Lykketrollet barnehager har et velutviklet system for helse, miljø – og sikkerhet som bidrar til en trygg, hygienisk og sikker hverdag for barn og voksne. Vi har egen vikarordning med åpen vakttelefon både kvelder og helger for å sørge for at alle barnehagene har nok personell ved sykdom.

Personvernerklæring
top