Sagene – Bentsegata

Barn sitter i vogn

Lykketrollet familiebarnehage, avdeling Bentsegata

Adresse: Bentsegata 6 A, 0465 Oslo
Åpningstider: 07.45 – 16.15
Barnehagens søknadskode: P0354

I Lykketrollet familiebarnehage, avdeling Bentsegata fokuserer vi på å skape en trygg og god barnehagehverdag. Lokalene våre ligger i et rolig område av Sagene, ikke langt unna busstoppet Arendalsgata. Avdelingen ligger i en leilighet som er lys og romslig, og tilpasset lek og utfoldelse. Barnehagen har et godt utgangspunkt for fine turer i og med at vi har kort vei til parker og lekeplasser, og er mye på tur i nærområdet vårt. Vi samarbeider godt med våre nærliggende avdelinger i Sagene og på Grünerløkka. Vi har en liten barnegruppe med plass til fire barn i alderen 0 – 3 år, og har derfor stor mulighet til å styre dagene ut fra behovene som til enhver tid er i barnegruppen.

Assistenten som jobber i barnehagen er svært omsorgsfull, og engasjerer seg i barna, hun er også kreativ og har blant annet innført formingsdag på onsdager.
Barnehagens pedagogiske leder/veielder heter Hans Marius, og har ansvar for at de pedagogiske planene blir fulgt. Han har erfaring fra både småbarn- og storbarnsavdelinger, og er tilstede i barnehagen en dag i uken. I tillegg er han lett å få tak i på epost og telefon dersom det skulle være nødvendig ellers i uken.

Barnehagen sentralt til med gode muligheter for kollektivtransport.

Pris for opphold i barnehagen vår er 3000 kroner i måneden.
Lav inntekt og gratis kjernetid gir en lavere pris, det må da søkes til bydel Sagene.
Søskenmoderasjon får det yngste barnet automatisk.
Juli er betalingsfri.

Velkommen!