Adorable laughing toddler girl and a funny little baby boy playing with colorful blocks sitting on a floor in a sunny bedroom with a big window

Lykketrollet familiebarnehage, avdeling Bentsegata

Adresse: Bentsegata 6 a, 0465 Oslo

Åpningstider: Mandag til fredag 07.45 – 16.15

Barnehagens søknadskode: P0354

I Lykketrollet familiebarnehage, avdeling Bentsegata fokuserer vi på å skape en trygg og god barnehagehverdag. Lokalene til avdelingen er lyse og romslige. Barnehagen har et godt utgangspunkt for fine turer, vi har kort vei til parker og lekeplasser, og er mye på tur i nærområdet. Vi samarbeider godt med våre nærliggende avdelinger. Vi har en liten barnegruppe med plass til fire barn i alderen 0 – 3 år, og har derfor stor mulighet til å styre dagene ut fra behovene som til enhver tid er i barnegruppen. Assistenten som jobber i barnehagen er svært omsorgsfull, og engasjerer seg i barna, hun er også kreativ og har blant annet innført formingsdag på onsdager.
Barnehagens pedagogiske leder/veielder heter Line, og har ansvar for at de pedagogiske planene blir fulgt. Line har erfaring fra både småbarn- og storbarnsavdelinger. Hun er tilstede i barnehagen en dag i uken.

Barnehagen sentralt til med gode muligheter for kollektivtransport.

Pris for opphold i barnehagen vår er 3315 kroner i måneden.
Lav inntekt og gratis kjernetid gir en lavere pris, det må da søkes til bydel Sagene.
Søskenmoderasjon får det yngste barnet automatisk.
Juli er betalingsfri.

Velkommen!

ÅRSPLAN VEDTEKTER SØK PLASS SØK MODERASJON

top